KON POSLE PRIMLjENOG ODLIKOVANjA: Vreme da se situacija preokrene, da potisnemo ovu neman 21. veka

73


– DANAS nije dan slavlja, ali jeste vreme časti i i vreme da se situacija preokrene u borbi protiv virusa – poučio je Kon.Original Article