KNJIŽEVNOST SRPSKA, NIJE SAMO SRBIJANSKA: Na skupu u Tršiću doneta Deklaracija o zaštiti nacionalne literature, jezika i kulture

42


POVEĆATI brigu o srpskom jeziku i književnosti kroz više časova i natpredmetni status u školama, očuvati celinu srpske književnosti u svim epohama i na celokupnom prostoru na kome je stvarana, kanon srpske književnosti, kada bude ustanovljen, mora da bude osnova za nastavu književnosti u školama…Original Article