KNjIŽEVNA KRITIKA: Sloboda – ono čega (danas) nema; Marko Krstić, „Mundo libre“

85


Roman Marka Krstića "Mundo libre" je knjiga o slobodi. Istinska aktuelizacija tog motiva u književnosti danas, u atmosferi opadanja moći Zapada i njegovog poimanja demokratije i slobodnog sveta od osobitog je značaja jer kroz priču o Če Gevari – ikoni slobode – kroz očigledne i izuzetne primere njegove neupitne vere u ideje o stvaranju sveta socijalne pravde i apsolutne žrtve za njih – podstiče nas da se podsetimo šta jeste prava sloboda u odnosu na ono šta je njena konstrukcija.Original Article