KNjIŽEVNA KRITIKA: Književna mapa Novog Sada

44


ALMANAH priča Društva novosadskih književnika 2019" odlikuje svakovrsna raznolikost. Najpre uočavamo da su u njemu zastupljeni radovi autora rođenih od 1946. do 1990. godine. Dakle, gotovo pola veka je između najstarijeg i najmlađeg pripovedača.Original Article