KNjIŽEVNA KRITIKA: Dragoceni višak – Dejan Aleksić, “Dok traju svetovi”, izabrane pesme, KC Novog Sada 2020.

50


Izbor pesama u zbirci Dejana Aleksića "Dok traju svetovi", objavljenoj u Kulturnom centru Novog Sada 2020. godine, sačinio je sam autor. U njoj nalazimo pesme iz njegove poslednje četiri zbirke – "Jedino vetar", "Biti", "U dobar čas" i "Radno vreme raja".Original Article