KNjIGE O PETROVOJ CRKVI I ĐURĐEVIM STUPOVIMA: Prve monografije o svetinjama

53


DVA značajna uporišta srpske duhovnosti – Petrova crkva u Novom Pazaru i manastira Đurđevi stupovi, prvi put dobiće svoje monografije, zahvaljujući saradnji Ministarstva kulture i informisanja i izdavačke kuće "Platoneum" iz Petrovaradina. Knjige će biti štampane na srpskom i engleskom jeziku, u okviru edicije "Svetska baština u Srbiji".Original Article