KLjUČNE NEISTINE O MEMORANDUMU: Zagreb i Ljubljana su zloupotrebom dokumenta akademika obilato snabdevali zapadnu propagandnu mašineriju

96


KADA je krajem 1991. godine secesija postala dominantan činilac u produbljivanju jugoslovenske krize, do tada ravnodušno inostranstvo počelo je da pokazuje živ interes za Memorandum.Original Article