KLjUČ JE BIO U RUKAMA ZAPADA: Poslednju deceniju dvadesetog veka srpski narod je dočekao rasparčan i neorganizovan

86


SLOVENIJA i Hrvatska su imale jasan interes i cilj da se odvoje od Jugoslavije. Ostalim republikama, Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, više je odgovaralo da se bez sukoba sa velikim silama Zapada dočepaju samostalnosti, nego da ostanu u Jugoslaviji. Odluka Evropske unije da ignoriše ustavna prava srpskog naroda koji živi u republikama van Srbije, stavio ga je u poziciju da sam, uz pomoć Srbije, traži rešenje za zaštitu svojih prava i interesa.Original Article