Klica dobrog u svakoj krizi

228

Predviđanja su nezahvalna jer postoje faktori koji utiču na tok događaja, a koji nam nisu poznati. Određene pretpostavke se mogu napisati sa manjom ili većom sigurnošću, ali rezerva uvek ostaje jer se nikada ne zna koji od ekonomskih ili nekih drugih faktora može da utiče na buduće događanje u ekonomiji. Po mom mišljenju, ovde se najverovatnije radi o zameni teza. Naime nije ova situacija sa virusom uzrok, već povod ovog ekonomskog reseta, da se tako izrazim.
Ovo je pokazalo slabosti svetske ekonomije, a svakako i australijske. Sam reset se mora dogoditi pre ili kasnije i bio je najavljen pre desetak godina. Stvarni uzroci su inflatorno finansiranje, trgovinski rat velikih, nova tehnološka revolucija, zaštita planete i slično.

Tehnološka revolucija

Pitanje kako će reagovati tržište nekretnina je uvek aktuelno pitanje, a odgovor se opet svodi na to da svako govori iz svog ugla, kako ljudima odgovara. Pre svega verujem da se ovde radi o nekoj vrsti tehnološke revolucije, a svaka revol..

The post Klica dobrog u svakoj krizi appeared first on Srpska dijaspora | Vesti iz dijaspore i o dijaspori.

Original Article