Kineski naučnici predložili novu terapijsku strategiju za rak nosa i sinusa

53


Istraživački tim iz Kine predložio je novu terapijsku strategiju za pacijente sa nazofaringealnim karcinomom tj. rakom nosa i sinusa, saopštio je Univerzitet Sun Jat-sen.Naučnici iz Onkološkog centra tog univerziteta sproveli su treću fazu kliničke studije čiji su rezultati pokazali da je za pacijente sa niskorizičnim nazofaringealnim karcinomom dovoljna samo radioterapija, umesto uporedne radioterapije i hemioterapije, što pacijentima omogućava bolji kvalitet života a ne ugrožava delotvornost njihovog lečenja, prenela je agencija Sinhua.U Kini je rak nosa i sinusa česta pojava. Poslednjih godina, ova vrsta karcinoma prevashodno se tretira takozvanom radioterapijom modluiranog intenziteta (IMRT), što je značajno unapredilo ishode lečenja, izjavio je zamenik izvršnog direktora tog centra, Đun Ma.U saradnji sa nekoliko drugih bolnica, Centar za onkologiju Univerziteta Sun Jat-sen sproveo je istraživanje da utvrdi je li pacijentima sa nazofaringealnim karcinomom u srednjoj (drugoj) fazi i dalje potrebno da istovremeno primaju hemioterapiju pored radioterapije.Rezultati su pokazali da je kod pacijenata sa niskorizičnim rakom broj preživelih sličan, bilo da su primali samo radioterapiju, bilo da su primali obe terapije istovremeno.Pritom, oni pacijenti koji su primali samo IMRT pretrpeli su daleko manje toksičnih i drugih nuspojava prouzrokovanih terapijom, zahvaljući čemu im je kvalitet života bio znatno viši nego u grupi koja je primala i …Original Article