KATASTAR NA METI ADVOKATA I NOTARA: U Republičkom geodetskom zavodu negiraju neefikasnost u radu i ističu da su žrtva interesne kampanje

24


PREDSTAVNICI Advokatske i Javnobeležničke komore već godinu dana vode negativnu medijsku kamapnju protiv Republičkog geodetskog zavoda, koji je jedan od stubova nacionalnog suvereniteta i digitalne reforme državne uprave.Original Article