KAKO ŽIVETI NA POETSKI NAČIN: Sećanje na istaknutog srpskog pesnika Milutina Petrovića (1941-2020)

24


Milutin Petrović (1941-2020) pripada plejadi pesničkih velikana čiji nas iznenadni odlazak sa životne pozornice navodi da iznova sagledamo njihov učinak u kreiranju unutrašnjeg lika srpske kulture, ali i savremenog srpskog pesništva.Original Article