Kako će Venecija rešiti problem prekomernog turizma?

36

Veneciju je u poslednjih nekoliko godina ozbiljno opeteretio broj turista i ugrozio opstanak čitavog grada. Prekomerni turizam je ovde pokazao sav svoj potencijal, imajući u vidu da grad sa manje od 50.000 stanovnika svake godine poseti dnevno preko 80.000 hiljada turista iz svih krajeva sveta. Kako oni vide rešenje tog problema?

Danas se u Veneciji prati svaki turista, odnosno kretanje svakog od njih, i takav vid kontrole ne podrzumeva samo praćenje registracije gostiju koji su ostali na noćenju, već i gostiju koji su tu u toku dana.

Kontrolni centar preko kod se prati svaki turista je oformljen septembra prošle goidine na ostrvu Tronchetto, pored mosta koji grad deli od kopna. U centru se nalazi kancelarija za gradonačelnika, ostale članove gradske vlasti, kao i velika prostorija sa kamerama koje kontroliše policija. Kamere kontrolišu ceo grad, i pružaju informacije o dešavanjima na ulicama.

Ovaj vid nadzora nema nikakvu ulogu da kontroliše događaje, već da kreira realnu sliku koja vlastima može pomoći da pronađu najbolje rešenje kada je prekomerni turizam u pitanju.

Original Article