JOVAN DERETIĆ: Iako su nacionalna rešenja u obe Jugoslavije bila suprotna i u jednom i u drugom slučaju došlo je do međunacionalnih trvenja

51


POISTOVEĆENjE nacije i vere jeste izvor mnogih naših nevolja, naš veliki hendikep.Original Article