ISTRAŽIVANjE O VAKCINAMA: Srbija među zemljama u kojima raste nepoverenje u cepivo

110


NEPOVERENjE javnosti prema vakcinama predstavlja jedan od najvećih izazova za globalno zdravlje, a u pojedinim zemljama, među kojima je Srbija, zabeležen je porast protivnika vakcinacije, pokazala je studija.Original Article