ISTRAŽIVANjE INSTITUTA DRUŠTVENIH NAUKA: Trećina Srba i dalje ne prihvata brak sa Albancima

70


SVEGA trećina Srba prihvatilo bi danas brak sa Albancem ili Albankom, dok su suprotno stavovi još rigidniji i samo 26,4 procenata pripadnika albanske nacionalne manjine bi sklopilo brak sa pripadnicima srpske nacionalnosti.Original Article