ISTRAŽIVANjA OTKRILA: Da li je moguće da se korona virus prenese putem hrane?

69


KORONA virusi se ne mogu multiplicirati u hrani, jer im je za to potreban životinjski ili ljudski domaćin, a trenutno nema naučno utemeljenih dokaza koji bi ukazivali na to da se virusom 2019-nCoV, uzrok pandemije COVID-19, možemo zaraziti kroz probavni sistem.Original Article