ISTRAJNI PATRIOTA, NEOSETLjIV NA ĆUDI VISOKE POLITIKE: Odlazak Momčila Krajišnika (75), borca za Republiku Srpsku

89


REPUBLIKA Srpska rezultat je šanse koja nam se ukazala u Dejtonu. Prepoznali smo istorijsku priliku da omogućimo da Srbi konačno Drinu pređu sa zapada na istok.Original Article