ISTORIJSKI DODATAK -ZAPRETILI KOLEKTIVNIM ISELJAVANJEM: U proleće 1988. Srbi su tražili da se uvede privremena uprava nad Kosovom

23


U RETROSPEKTIVI, protest održan 9. jula u Novom Sadu označio je prelomnu tačku u ranim fazama mobilizacije. Bio je to prvi u nizu protesta srpskog pokreta izvan Kosova u leto 1988, koji su zajedno sa radničkim protestima pokrenuli antibirokratsku revoluciju.Original Article