ISTORIJSKI DODATAK – ZAJEDNIČKA DRŽAVA ISTORIJSKI MRTVA: Slovenci su imali dve alternative: potpuna konfederalizacija ili – izlazak iz zemlje

33


LJUBLJANSKOM sastanku je neposredno prethodilo pismo glavnog urednika "Nove revije", Nika Grafenauera od 7. novembra 1985. u kome se kaže da je njihov časopis predvideo "anketu o uzrocima sadašnje društvene krize u Jugoslaviji".Original Article