ISTORIJSKI DODATAK – U BEOGRADU POSEJANO SEME MIRA: Traganje za rešenjem koje je dovelo do zaustavljanja dva građanska rata u bivšoj Jugoslaviji

14


BEOGRADSKA izdavačka kuća ,,Treći milenijum“ upravo je objavila obimnu, dvotomnu knjigu, dnevnik grčko–američkog političara Krisa Spiroua ,,Put u Dejton u potrazi za mirom“, čiji je podnaslov ,,Dnevnik jedanaestog Srbina – istinita priča“.Original Article