ISTORIJSKI DODATAK – TEMELJ ZA OSNIVANJE STRANAKA: Petogodišnja aktivnost beogradskog Odbora za slobodu misli i izražavanja

24


BURNA decenija od 1980. do 1990. godine, osmotrena sa solidne vremenske distance, ostaje do danas kao neka vrsta posebno uzornog i izazovnog vremenskog perioda, u kome je sled vrlo dramatičnih zbivanja na svim poljima društvene i državne organizacije, kao i u sferi politike i u svetu ideja, učinio da ta decenija bude gotovo neiscrpan izvor za istraživanja u okviru raznih grana, ne samo socijalnih nauka.Original Article