ISTORIJSKI DODATAK – SUDBINA CARSKE EMIGRACIJE: Ruska politička i vojna zajednica u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca

14


DOSELJAVANJE RUSA u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Jugoslaviju posle Oktobarske revolucije i građanskog rata u Sovjetskom Savezu, u proteklih tridesetak godina privlači veliki pažnju javnosti.Original Article