ISTORIJSKI DODATAK – POČIVA SA GRUMENOM ZEMLJE IZ RUSIJE: Petar Vrangel je želeo da bude sahranjen u ruskoj crkvi u Beogradu

15


POSMRTNI OSTACI generala Vrangela prebačeni su u Beograd posle godinu i po dana, a u najavi njegove sahrane Ksunjin se u "Politici" 5. oktobra 1929. piše: "Boljševici su" – piše Ksunjin – "smatrali Vrangela za najopasnijeg protivnika i beli pokret su krstili imenom ,vrangelovština', ali su ipak primorani priznati, da je Vrangel čak i u neverovatnom teškim prilikama na poslednjem parčetu ruske zemlje, nezauzetom od Sovjeta – na Krimu, počeo da sprovodi liberalne socijalne reforme".Original Article