ISTORIJSKI DODATAK – KO TO PEVA O ANĐELIMA I MUZAMA: Kako je Gradski komitet SK Beograda disciplinovao književnike

23


ZBOG nagomilanog nezadovoljstva stanjem u partijskoj organizaciji i Udruženju književnika Srbije Gradski komitet Beograda krajem 1958. godine osniva komisiju koja će tokom naredna dva meseca brižljivo prikupljati materijal i obaviti razgovore sa nizom pisaca. Komisiju su sačinjavali Milan Rajačić, Vladan Bojanić i Milojko Drulović.Original Article