ISTORIJSKI DODATAK – JURIŠ NA ISTINU: Tumačenje prošlosti u funkciji novog svetskog poretka

61


Ništa normalnije nego da se u svetu nauke, zahvaljujući novim saznanjima i uvidima, iznose nove hipoteze, formulišu novi i ruše stari zaključci, da ustaljena, čak i dugovečna mišljenja koja su vremenom pretvorena u črvstu, naizgled nerazrušivu dogmu, budu zamenjeni novim, pa i radikalno drugačijim pogledima.Original Article