INTERVJU Slađana Zarić: “Koridor” mitska bitka!

40


OTADžBINA – tako ofucana, a tako jaka reč. Ipak, imam savest prema državi u kojoj sam, ne samo rođena, nego koja mi je mnogo toga dala i kojoj mislim da treba na različite načine da vraćamo.Original Article