Inicijativa: U toku je priprema za provođenje prinudnog iseljenja romskog naselja Antena

20
inicijativa:-u-toku-je-priprema-za-provodjenje-prinudnog-iseljenja-romskog-naselja-antena

Inicijativa A11 saopštila je danas da je u u toku priprema za prinudno iseljenje, kako su kazali, neformalnog romskog naselja „Antena“ na okretnici autobuske linije 75 u beogradskoj opštini Novi Beograd.Kako navodi inicijativa, u tom naselju u uslovima, kako kažu, nedostojnim čoveka, već godinama stanuje četrdesetak porodica koje su mahom interno raseljeni sa Kosova.U saopštenju dodaju da su te porodice u sredu dobile rešenja Odeljenja za inspekcijske poslove, Odsek komunalne inspekcije Gradske opštine Novi Beograd – kojima im je naloženo da u roku od 24 sata od isticanja rešenja uklone svoje kuće u kojima stanuju.“Ova rešenja su zasnovana na gradskoj Odluci o održavanju čistoće, Odluci o komunalnom redu i Odluci o komunalnoj inspekciji, čime se stanovnicima naselja onemogućava pravo na pravno sredstvo jer žalba ne odlaže izvršenje“, navodi inicijativa A11 u saopštenju.Inicijativa tvrdi da se danas obratila nadležnim institucijama, kako bi uticale na Grad Beograd da obustavi prinudno iseljenje, a tokom dana će se obratiti i drugim mehanizmima za zaštitu prava stanovnika naselja „Antena“.“Umesto hitnog sprovođenja rušenja, Gradska uprava bi trebalo da hitno pristupi obezbeđivanju alternativnog smeštaja ovim ljudima, koji će biti adekvatan, priuštiv i u skladu sa domaćim i međunarodnim propisima koji regulišu oblast stanovanja“, ocenili su oni.