IN MEMORIAM – GORAN PASKALjEVIĆ (1947-2020): Pružena ruka filma

73


Sasvim iznenada napustio nas je prvi među srpskim sineastima. Strašna i neočekivana nesreća, u koju još ne možemo da poverujemo, gubitak i za evropski i za svetski film, jer je Paskaljević, možda više od bilo koga drugog, pripadao i najužem krugu evropskih i svetskih reditelja svog doba.Original Article