Imigranti imaju specifičan pravac

181

Smrt je deo naše svakodnevnice, ali i proces koji je deo naših života. I to svih prirodnih vrsta. Uprkos tome mi se i dalje suočavamo sa smrću sa iznenađenjem i nekom vrstom kazne.
Svi dolazimo na ovaj svet na isti način – rađanjem. Svi odlazimo sa ovog sveta umiranjem, i tu smo svi isti. Ono što nas razlikuje je sve između.

Danas je moguće kontrolisati začeće, rađanje, pa čak i smrt. Ljudi biraju gde i kako će da umru. Legalizacijom eutanazije mogu da odluče i kad će da umru, uz uslov da boluju od terminalne bolesti. Mučeništvo nije više obaveza, a žrtvovanje bogovima je ostalo u paganskoj religiji.

Kao subspecijalista palijativne medicine susrećem se sa kompleksnim pacijentima, kompleksnim bolestima i kompleksnom smrću. Ljudi umiru svuda i na različite načine. Imigranti imaju nekako specifičan pravac, jedinstven i određen kulturološkom grupom, koja ne mora da bude uvek u liniji sa religioznom pripadnošću.

Hronične bolesti imaju prolongirani tok. Terminalne bolesti su vremenski ogr..

The post Imigranti imaju specifičan pravac appeared first on Srpska dijaspora | Vesti iz dijaspore i o dijaspori.

Original Article