I SRPSKE ŽRTVE U REZOLUCIJI: Predlog iz RS, dokument o stradanju Srba da usvoje svi parlamenti

22


UPRKOS činjenici da je više od 3.000 Srba sa prostora Srebrenice ubijeno u poslednjem ratu, i dalje srpski narod pokušavaju da satanizuju i proglase genocidnim, a njegove žrtve nipodaštavaju, što je neprihvatljivo.Original Article