I PEVAČI ČLANOVI SANU: Izmenom statuta, Srpska akademija nauka i umetnosti otvorila vrata stvaraocima u svim umetnostima

114


ODELjENjE likovnih i muzičkih umetnosti Srpske akademije nauka i umetnosti preimenovano je u Odeljenje umetnosti, čime je otvorena mogućnost da se već u novembru, kada počinje novi izborni ciklus u Akademiji, kandiduju i stvaraoci u drugim umetničkim oblastima.Original Article