HRONIČAR NAŠIH SLABOSTI I SNAGE: Godinu dana od smrti Gordana Mihića

89


NA DANAŠNjI dan, pre godinu dana, fizički je od nas otišao naš Gorde – veliki čovek Gordan Mihić.Original Article