Hoće li putnici u budućnosti imati digitalni identitet?

59

Svetski savet za turizam i putovanja (WTTC) u svom zadnjem izveštaju izneo je globalne preporuke povezane sa bezbednošću putnika kako bi se pokrenula potražnja za putovanjima, ubrzao oporavak ovog sektora od posledica pandemije, i kako bi se ova već dovoljno desetkovana industrija pripremila za buduće krize

Svetski savet za turizam i putovanja navodi da je rešenje bezbednog i sigurnog putovanja putnika u inovativnim tehnologijama kao što je biometrija putnika, i da se na taj način može i dalje podsticati ekonomski rast i otvaranje novih radnih mesta.

Savet vidi rešenje u stvaranju jedinstvenog digitalnog identiteta za svakog putnika. Svaki identitet bi sadržavao njihove osnovne biografske podatke, kao i sve potrebne dodatne informacije kao što su istorija putovanja, dokaz o imunitetu ili karton vakcinacije.

Upotrebom biometrijskih digitalnih identiteta poboljšava se efikasnost i eliminiše potreba za višestrukim manuelnim proverama, što ne samo da umanjuje mogućnost za prevaru, već omogućava brže, neometano i učinkovito kretanje više putnika putem postojeće infrastrukture. Putnici bi mogli koristiti svoj digitalni identitet tokom celog putovanja, a pristup podacima kontrolisao bi putnik.

Original Article