HIRURGIJA KUKA: Posle operacije oporavak 21 dan

98


USPEŠNOST operacija kojima se ugrađuje veštački kuk i koleno najmanje zavise od kvaliteta ugrađenog veštačkog zgloba, tvrde ortopedi. Mnogo su bitnije godine pacijenta, dužina trajanja oboljenja koje je uzrok operacije, primenjena operativna tehnika i svakako postoperativna rehabilitacija.Original Article