HEINEKEN OBJAVIO STRATEGIJU ODRŽIVOG POSLOVANJA ZA 2030. GODINU “STVARAMO BOLJI SVET”

11


HEINEKEN je danas objavio svoj program održivog poslovanja „Stvarajmo bolji svet” za 2030. godinu, koji obuhvata set ambicioznih planova i obaveza sa ciljem da se ostvari pozitivan uticaj kako na životnu sredinu, tako i u domenu društvene održivosti, ali i promocije odgovorne konzumacije alkohola.Original Article