Gujon: Srbi, s imovinom u Federaciji, proverite da li je vaše prezime u registrima FBiH

62

Konferencija o zaštiti imovinskih prava Srba poreklom iz Federacije Bosne i Hercegovine okupila je 16. novembra u Novom Sadu predstavnike institucija Srbije, Republike Srpske i 40 zavičajnih udruženja. Arno Gujon, direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, rekao je da je Uprava pre dva meseca pokrenula kampanju informisanja raseljenih Srba o usklađivanju zemljišnih i katastarskih knjiga u Federaciji.Original Article