Grčki ministar turizma Hari Theohari: Grđanima Srbije biće DOZVOLjEN ulazak

93


Ministar turizma Grčke Hari Theohari u intervjuu za maches.gr rekao je da će građanima Srbije, uprskos direktivi EU o blokadi u njihovim zemljama, biti dozvoljen ulazak u tu državu. Potrudili smo se da rešimo to pitanje, jer se puno ljudi okupilo na granici i čeka da uđe u Grčku – rekao je Theohari. Prema rečima ministra turizma, postoji i intervencija premijera Kiriakosa Micotakisa. Premijer Kiriakou Mitsotakis o tom pitanju rekao: – Konačno sam premijer daje predlog za rešavanje ovog problema, jer ima puno ljudi koji žele da dođu". Problem sa turistima iz Srbije nastao je u ponedeljak ujutro, a u Vladinom glasniku u nedelju uveče objavljeno je da grčka carina i policija nisu dozvolili građanima trećih zemalja da uđu u Grčku. Kako je ministar turizma objasnio tokom jučerašnje posete aerodromu "Makedonija", to je bilo ohrabrenje i odluka Evropske unije da se dozvoli transfer zemljišta u kopnenim putovanjem građanima 27 zemalja koje učestvuju na poznatoj listi sigurnih destinacija, plus Norveške, Islanda, Švajcarske i Lihtenštajna. – Tada smo to jednostavno primetili. Očigledno je da je preduzela sama Evropska unija i da ima veze sa zdravljem –dodao je. Kako je rekao Theoharis, prenosi makthes.gr, ograničenja za države na prostpru zapadnog Balkana i dalje će se primenjivati, osim zaSrbiju. "Rešenje koje će se dati danas odnosi se samo na Srbe, jer je tako odlučeno posle četvorodnevnog sastanka premijera, koji je tada najavio interesovanje turista i to što su ž mnogi planirali svoj odmor. Odluka Evropske unije je validna, a Srbija je samo poseban slučaj." Prema informacijama, za ulazak turista iz Srbije u Grčku očekuje se odgovarajuća ministarska odluka.Original Article