Grad Novi Pazar naručio ispitivanje kvaliteta vode u rekama

54


Lokalna samouprava Novog Pazara raspisala je tender za izbor ustanove koja će izvršiti ispitivanje kvaliteta površinskih voda pet reka koje protiču kroz grad, objavio je danas radio Sto plus.Ispitivanje bi trebalo da obuhvati mikrobiološku i fizičko-hemijsku analizu vode, od opštih parametara, kiseoničkog režima, sadržaja nutritijenata i saliniteta do sadržaja teških metala i organskih supstanci.Analizom će biti obuhvaćena voda iz Jošanice (kod Kruševačkog mosta i pre uliva u Rašku kod pijace), Trnavice (kod Stambol džamije), Deževske (kod Petrove crkve i kod mosta u Mitrovoj reci), Ljudske (na ulivu u Rašku kod restorana "Saz"), kao i Raške i to na vodozahvatu, pre uliva u grad, kod hotela Vrbak i kod ušća Tušimske reke.Rezultati prošlogodišnjeg ispitivanja kvaliteta površinskih voda u rekama Novog Pazara pokazali su da je ona četvrte ili pete kategorije, što se može porediti sa kanalizacijom.Original Article