FRANCUZI IH UČE DA UKLONE MINE: Prvi kurs u Srbiji za međunarodno licenciranje deminera, obuka je za 10 naših pirotehničara

162


SRBIJA je dobila svetsku školu za zanimanje u kome se greši samo jednom, duhovito komentarišu polaznici kursa koji drže francuski eksperti za pirotehniku u učionici i na poligonu Centra za razminiranje u Brestoviku.Original Article