FILOLOŠKI BEZ DEKANA? Vršiocu dužnosti Anđelki Mitrović istekao mandat i stekla uslov za penziju

137


STATUTARNA komisija pripremila je predlog novog statuta Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i uputila ga Naučno-nastavnom veću na glasanje. Veće može da ga usvoji vrlo brzo ukoliko ne bude opstrukcija.Original Article