FESTIVAL TRAJE UPRKOS SVEMU: Praznični program Narodnog pozorišta u Prištini sa sedištem u Gračanici

53


ZA NOVOGODIŠNjE i božićne praznike Narodno pozorište u Prištini, sa sedištem u Gračanici, organizovalo je revijalni onlajn festival "Uprkos svemu": na programu su predstave kuće koje su snimljene i pripremljene tokom prethodnih meseci, a za čiju realizaciju je izrađena internet-platforma i obezbeđeni drugi tehnički uslovi.Original Article