Evropski parlament poziva na uvođenje sankcija protiv Dodika

21
evropski-parlament-poziva-na-uvodjenje-sankcija-protiv-dodika


Evropski parlament usvojio je danas Izveštaj o primeni zajedničke spoljne i bezbednosne politike za 2022. godinu u kojem se poziva na uvođenje ciljanih sankcija protiv predsednika Republike Srpske Milorada Dodika i drugih destabilizirajućih aktera u BiH.“EP ponavlja svoj poziv na usvajanje ciljanih sankcija protiv destabilizirajućih aktera u Bosni i Hercegovini (BH), uključujući one koji ugrožavaju njen suverenitet i teritorijalni integritet, posebno Milorada Dodika“, navodi se u danas usvojenom tekstu.U izveštaju predsednika komiteta za spoljne poslove Davida Mekalistera koji je usvojen sa 407 glasova za, 92 protiv i 142 uzdržana, pozdravlja se preporuka Evropske komisije i spremnost Evropskog saveta da se BiH dodeli status kandidata.Apeluje se na političke aktere u zemlji da pokažu posvećenost i da preduzmu značajne korake ka članstvu u EU, u skladu sa preporukama Komisije i 14 ključnih prioriteta a Evropska komisija i Evropska služba za spoljne poslove pozivaju se da pomognu BiH u brzom sprovođenju ključnih prioriteta i sprečavanju nazadovanja u nacionalističke politike iz prošlosti.Ponavlja se potreba da se osigura da se prava svakog građanina, bez obzira na etničku, političku i versku pripadnost, u potpunosti poštuju u skladu sa presudama Evropskog suda za ljudska prava, odlukama Ustavnog suda i preporukama Venecijanske komisije.Napominje da je Savet u Strateškom kompasu priznao da …