Ekstenzivno pošumljavanje povećava količinu padavina na kineskoj visoravni Les

36


Kineski istraživači su nedavno otkrili da je pošumljavanje velikih razmera pomoglo u povećanju padavina na kineskoj visoravni Les intenziviranjem atmosferskog vodenog ciklusa.Najnovija studija doprinosi razumevanju kako pošumljavanje utiče na regionalnu klimu iz perspektive reciklaže padavina i podržava održive strategije pošumljavanja, naveli su istraživači sa Univerziteta Landžou.Pošumljavanje je pogodan pristup za kontrolu erozije zemljišta, ali troši dodatne vodne resurse i utiče na lokalne padavine, prenosi Sinhua.Kina je izvršila opsežno pošumljavanje na visoravni Les kako bi ublažila tešku eroziju tla, i stoga je neophodno proučiti kako ciklus atmosferske vode reaguje na pošumljavanje velikih razmera u kontekstu klimatskih promena.Koristeći dinamičku metodu recikliranja padavina, istraživači sa Instituta za zeleni razvoj za sliv Žute reke Univerziteta Landžou istražili su promene u reciklaži padavina i procene atmosferske vlage na visoravni Les.Prema nalazima studije, visoravan Les je dobila više atmosferske vlage nakon opsežnog pošumljavanja.Masovno pošumljavanje je takođe rezultiralo promenama koje favorizuju formiranje padavina, kao što su vlažnije okruženje, jača konvergencija vlage i povećanje oblaka, između ostalog.Nalazi su objavljeni u Časopisu za geofizička istraživanja atmosferere (Journal of Geophisical Research: Atmospheres), prenosi Sinhua.Original Article