Dveri: Stanje u porodištima slika države, borimo se kroz kampanju ‘Jedna je majka’

26
dveri:-stanje-u-porodistima-slika-drzave,-borimo-se-kroz-kampanju-‘jedna-je-majka’


Srpski pokret Dveri poručio je danas da će nastaviti da se, kroz kampanju „Jedna je majka“, bori svim raspoloživim sredstvima da poboljša stanje u porodilištima Srbije, navodeći da ono pokazuje stanje u državi, kao i da rešenje ovog problema predstavlja pitanje opstanka naroda.Кoordinator kampanje „Jedna je majka“, član Predsedništa Dveri, Sanja Vujanović je istakla da je ta stranka u Preporuci Vladi predložili tri konkretne i hitne mere koje država mora odmah da primeni.Kako je navela, neophodno je da se u rebalansu budžeta, bez novog zaduživanja u inostranstvu, sredstva sa razdela ministarstva finansija u iznosu od 65 miliona evra, preusmere u razdeo ministarstva zdravlja, za izgradnju i obnovu porodilišta u Srbiji.Takođe, da se planirana sredstva od ukupno 850 miliona evra za izgradnju Nacionalnog fudbalskog stadiona i Centra za specijalne izložbe u budućim budžetima usmere na izgradnju Centra za natalitet i dalje podizanje kapaciteta i uslova u srpskim porodilištima, kao i na programe unapređenja reproduktivnih kapaciteta stanovništva i odgajanja dece.Kako je navela, neophodno je da se u budžetu za 2024. planiraju sredstva za obnovu svih porodilišta, podizanje kadrovskih kapaciteta u porodilištima, za ishranu trudnica, za „postpartalnu negu“ i pomoć za sve porodilje u Srbiji.Ona je navela i da je „sramna izjava ministarke …