DRŽAVA STVARALA RASKOLE: Kako je u Titovoj Jugoslaviji urušavano jedinstveno biće Srpske pravoslavne crkve

75


NASILNO odvajanje, uz političku i državnu podršku, delova jedne samostalne ili autokefalne crkve i nekanonsko stvaranje druge verske zajednice i samoproglašenje njene autokefalnosti retko su se dešavali u istoriji hrišćanstva.Original Article