DRŽAVA IZNEVERENIH OČEKIVANjA: Jugoslavijom su najnezadovoljniji bili oni narodi koji su od nje najviše dobili

44


PRVOG decembra 1918. godine, na mapi Evrope, ucrtana je jedna nova država. Kako će se pokazati za sedam i po decenija, nacionalne grupe koje su u nju ušle (ili su se u njoj, vremenom, formirale) samo su dobijale.Original Article