DRŽAVA ILUZIJA I PROPUŠTENIH ŠANSI: Istorijski forum “Književnih novina” iz 1988. je svedočanstvo o jednom turbulentnom vremenu

30


TELEVIZIJA Beograd 1988. godine, u duhu tadašnjeg uređivačkog koncepta, snimila je serijal emisija čija je okosnica bila anketa među tadašnjim studentima sa pitanjem "Šta je za vas patriotizam?".Original Article