DRŽAVA BEZ IZVRŠNE I SUDSKE VLASTI: Mihailo Marković o uzrocima koji su jugoslovenski brod gurali u ponor

25


KAKVA Jugoslavija mora biti da bi u njoj vredelo živeti? To je pitanje koje je sebi postavio filozof, mislilac i opozicioni intelektualac, akademik Mihailo Marković u suton zajedničke države 1988. godine. Ovo pitanje bilo je tada sastavni deo promišljanja i traganja za budućom formom države.Original Article