DR NATAŠA DRAGAŠEVIĆ: Sa dijagnozom Parkinsonove bolesti često može da se pogreši

143


USPORENOST, ukočenost, drhtanje ruku i maskoliko lice ne moraju nužno da ukazuju na Parkinsonovu bolest, već na niz drugih sličnih stanja, koja lekari nazivaju parkinsonizmi.Original Article